Stavební chemie a materiály

Stavební materiál či pouze stavivo je látka s vhodnými vlastnostmi, která se používá ve stavebnictví, kde slouží k výstavbě. Za stavební materiál se dá považovat prakticky cokoli, z čeho se dá něco vybudovat, ať už jsou to cihly, hlína, dřevo či kov. V moderní architektuře však také například sklo či kompozitní materiály. Jde tedy o materiálovou základnu, bez níž by se stavebnictví neobešlo.

Výrobní sortiment zahrnuje materiály pro sanace betonu, sanace železobetonu, hydroizolace (izolace proti vodě), sanační omítky, průmyslové podlahy, tmelení, těsnění, injektáže a nejrůznější speciální maltoviny. Široká nabídka materiálů je podporována technickým zázemím s vlastním programem výzkumu a vývoje. Jsme členy sdružení SSBK, STOP, WTA a jako takoví se aktivně účastníme dění v oblasti sanací betonových konstrukcí, zděných konstrukcí a ochrany památek.

Zajišťujeme distribuci cementu pro Českou a Slovenskou republiku, který splňuje vysoké požadavky evropských norem a je schválen pro použití ve specializovaných oblastech inženýrského stavitelství, námořní těžby a ochrany životního prostředí. Cement je dodáván volně ložený v autocisternách nebo balený ve speciálních dvouvrstvých pytlích o hmotnosti 25 kg na nevratných paletách.