Kamenivo, štěrky, písky

Nabízíme vysoce kvalitní kamenivo pro různé použití, kamenivo pro stavební úpravy, přes výrobu až po speciální okrasné kamenivo. Materiál dodáváme v požadované kvalitě opatřené certifikátem odpovídající ČSN EN. Stejně tak i zajišťujeme dovoz materiálu na místo určené klientem.

Připravili jsme pro vás online obchod, ve kterém naleznete nabídku celého sortimentu naší firmy. Nabízíme přírodní kámen v nejrůznějších podobách a typech zpracování.

 

Geologické materiály jako je kámen, písek nebo štěrk se používají prakticky ve všech formách výstavby. Naše firma nabízí vysoce kvalitní přírodní těžené kamenivo tříděné i netříděné, písek a zahradní kámen.

 

Kamenivo je nepostradatelnou složkou v betonových a asfaltových směsích a v maltách. Představuje přibližně 60 % až 75 % objemu čerstvé betonové směsi a tento podíl silně ovlivňuje vlastnosti jak čerstvé betonové směsi, tak i vyzrálého betonu.

Kamenivo zvyšuje pevnost betonu a také činí směs více kompaktní, což umožňuje aplikace určené na ochranu proti povětrnostním vlivům nebo na zadržení tepla.

Dále mohou přispívat ke zlepšení estetických vlastností betonu. Písek například dodává jas při povrchových úpravách betonu.

 

Široké možnosti využití

Kamenivo, štěrk a písek se využívají pro širokou škálu aplikací:

Jako klíčový prvek při stavbě a údržbě silnic, chodníků, parkovišť,
letištních ploch a železnic

Pro odvodnění, vodní filtraci a jako ochrana proti erozi

Jako výplňový materiál

Ve sportu a rekreaci - například při vytváření překážek na golfových hřištích nebo při budování pláží, hřišť nebo povrchů tratí pro koňské dostihy a další podobné aplikace Pro stavbu mostů, domů a škol

Těžba probíhá v pískovnách a kamenolomech, kde se získává kvalitní přírodní kamenivo tříděné i netříděné, písek a zahradní kámen.

Materiál vozíme v baleních Big-Bag.

Balení sypkého i jiného materiálů do vaku Big-Bag o rozměru 80x80x80mm a objemu 0,5 m3

 Vhodné především při dopravě různých druhů nebo frakcí sypkých materiálů. Vaky jsou skladné, proto se složí i tam, kde by volně ložený materiál překážel. Navíc při využití naší dopravy Vám vaky složíme hydraulickou rukou přímo na místo